Voorbeeld Xtra Savings

Drie mogelijkheden:

Geval 1.1
uw spaartegoeden bij ING Luxembourg zijn over de laatste twaalf maanden toegenomen, dus kunt u aan de campagne van de lopende maand deelnemen.

Geval 1.2

uw spaartegoeden bij ING zijn over de laatste twaalf maanden verminderd, dus moet u eerst uw spaarsaldo van een jaar geleden opnieuw opbouwen om aan de campagne te kunnen deelnemen.

Geval 1.3

u hebt al aan de Xtra Savings-campagne van vorige maand deelgenomen en dankzij de toename van uw spaartegoeden bij ING Luxembourg over de laatste twaalf maanden kunt u ook aan de nieuwe Xtra Savings-campagne van de lopende maand deelnemen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geval 1.1: uw spaartegoeden bij ING Luxembourg zijn over de laatste twaalf maanden toegenomen, dus kunt u aan de campagne van de lopende maand deelnemen.

Hypothesen:

- In mei 2014 start ING Luxembourg met een Xtra Savings-campagne waarbij een vergoeding wordt toegekend voor elke nieuwe aanbreng op uw spaarrekeningen in mei 2014.

- Bijvoorbeeld: Xtra Savings-aanbod van mei = jaarrente van 2% op het gespaarde bedrag in mei, geldig gedurende drie maanden (juni, juli en augustus).

- Op 30 april 2013 stond er in totaal 15.000 euro op uw spaarrekeningen.

- Op 30 april 2014 staat er in totaal 20.000 euro op uw spaarrekeningen.

U bent een trouwe spaarder, want uw spaartegoeden zijn over de laatste twaalf maanden toegenomen, en dus kunt u aan het speciale aanbod van mei deelnemen.

Wat moet u doen?

1) Klik op "Ik activeer het Xtra Savings-aanbod" in My ING.

2) Breng in mei nieuw spaargeld aan op uw spaarrekening (het bedrag mag niet van een van uw eigen spaarrekeningen bij ING Luxembourg komen).

Als u bijvoorbeeld 5.000 euro van uw rekening bij een andere bank naar uw ING-spaarrekening overschrijft, komt uw nieuwe spaarsaldo op 25.000 euro uit.

Het Xtra Savings-aanbod is dus van toepassing op de 5.000 euro die u tijdens de campagne van mei stortte, dus het verschil in saldo tussen 30 april en 31 mei 2014.

Wat brengt uw Xtra Savings u na drie maanden op in voorbeeld 1?

(5.000 x 2%) x (90/360) = 25 euro. Dat bedrag wordt op de vervaldag op uw spaarrekening gezet, dus op 31 augustus 2014.

Geval 1.2: uw spaartegoeden bij ING zijn over de laatste twaalf maanden verminderd, dus moet u eerst uw spaarsaldo van een jaar geleden opnieuw opbouwen om aan de campagne te kunnen deelnemen.

Als u uw spaarsaldo van twaalf maanden geleden niet terugvindt, neemt u contact op met ons Contact Centre Contact Center op het nummer + 352 44 99 1 of met uw kantoor. Daar kunt u deze informatie verkrijgen. Zodra u het bedrag opnieuw hebt opgebouwd, is geval 1.1 op u van toepassing.

Hypothesen

- In mei 2014 start ING Luxembourg met een Xtra Savings-campagne waarbij een vergoeding wordt toegekend voor elke nieuwe aanbreng op uw spaarrekeningen in mei.

- Voorbeeld Xtra Savings-aanbod in mei = jaarrente van 2% op het gespaarde bedrag in mei, geldig gedurende drie maanden (juni, juli en augustus).

- Op 30 april 2013 stond er in totaal 15.000 euro op uw spaarrekeningen.

- Op 30 april 2014 staat er in totaal 10.000 euro op uw spaarrekeningen.

Op 30 april 2014 hebt u minder spaargeld dan een jaar geleden. U kunt dus van het Xtra Savings-aanbod profiteren als u het vereiste bedrag overschrijft om uw spaargeld van een jaar geleden opnieuw op te bouwen. Op het bedrag boven 15.000 euro geniet u dan het Xtra Savings-gunsttarief.

Wat moet u doen?

1) Klik op "Ik activeer het Xtra Savings-aanbod" in My ING.

2) Breng in juni meer dan 5.000 euro nieuw spaargeld op uw spaarrekening aan (het bedrag mag niet van een van uw eigen spaarrekeningen bij ING Luxembourg komen).

Als u bijvoorbeeld 8.000 euro van uw rekening bij een andere bank naar uw ING-spaarrekening overschrijft, komt uw nieuwe spaarsaldo op 18.000 euro uit. Het Xtra Savings-aanbod is dus van toepassing op 3.000 euro, namelijk het verschil in saldo tussen 30 april en 31 mei 2014, verminderd met de 5.000 euro die nodig was voor de heropbouw van uw spaargeld op 30 april 2013. Op de overige 15.000 euro is de standaardrente van uw spaarrekening van toepassing die aan het einde van het jaar wordt uitbetaald.

Wat brengt uw Xtra Savings u op in geval 1.2?

(3.000 x 2%) x (90/360) = 15 euro. Dat bedrag zal op 31 augustus 2014 op uw spaarrekening worden gezet.

Te onthouden 

In dit geval geldt het Xtra Savings-gunsttarief alleen voor het bedrag boven het saldo van uw spaarrekening van twaalf maanden geleden; het resterende bedrag wordt vergoed tegen het standaardtarief van de spaarrekening.

Geval 1.3: u hebt al aan de Xtra Savings-campagne van vorige maand deelgenomen en dankzij de toename van uw spaartegoeden bij ING Luxembourg over de laatste twaalf maanden kunt u ook aan de nieuwe Xtra Savings-campagne van de lopende maand deelnemen.

Hypothesen:

- U hebt deelgenomen aan het Xtra Savings-aanbod van mei 2014 en ING Luxembourg start een nieuweXtra Savings-campagne waarbij een vergoeding wordt toegekend voor elke nieuwe aanbreng op uw spaarrekeningen in juni 2014.

- Bijvoorbeeld: Xtra Savings-aanbod van juni = jaarrente van 2% op het gespaarde bedrag in juni, geldig gedurende drie maanden (juli, augustus, september).

- Op 31 mei 2013 stond er in totaal 15.000 euro op uw spaarrekeningen.

- Op 31 mei 2014 staat er in totaal 25.000 euro op uw spaarrekeningen.

U bent een trouwe spaarder, want uw spaartegoeden zijn over de laatste twaalf maanden toegenomen, en dus kunt u aan het speciale aanbod van juni deelnemen.

Wat moet u doen?

1) Klik op "Ik activeer het Xtra Savings-aanbod" in My ING.

2) Breng in juni nieuw spaargeld aan op uw spaarrekening (het bedrag mag niet van een van uw eigen spaarrekeningen bij ING Luxembourg komen).

Als u bijvoorbeeld 10.000 euro van uw rekening bij een andere bank naar uw ING-spaarrekening overschrijft, komt uw nieuwe spaarsaldo op 35.000 euro uit.

Het Xtra Savings-aanbod is dus van toepassing op de 10.000 euro die u tijdens de campagne van juni stort, dus het verschil in saldo tussen 1 juni en 30 juni 2014.

Wat brengt uw Xtra Savings van juni u na drie maanden op in voorbeeld 2?

(10.000 x 2%) x (90/360) = 50 euro. Het bedrag zal op de vervaldag op uw spaarrekening worden gezet, dus op 30 september 2014, terwijl u de interesten van de vorige campagne de vorige maand uitgekeerd kreeg.

Te onthouden

Elke nieuwe aanbreng op uw spaarrekening komt dus slechts eenmaal in aanmerking voor een Xtra Savings-aanbod.

Als u aan meerdere opeenvolgende aanbiedingen wilt deelnemen, moet u het aanbod voor elke campagne activeren.

Wij volgen de methode "last in / first out", wat betekent dat de bedragen altijd worden opgenomen van uw laatste deposito.

Als het laatste deposito kleiner is dan het bedrag dat u wilt opnemen, houden we het bedrag af van het vorige deposito. Enzovoort.

Geval 2.1: u neemt geld op tijdens de looptijd van uw Xtra Savings

Hypothesen:

- In mei 2014 start ING Luxembourg met een Xtra Savings-campagne waarbij een vergoeding wordt toegekend voor elke nieuwe aanbreng op uw spaarrekeningen in mei 2014.

- Bijvoorbeeld: Xtra Savings-aanbod van mei = jaarrente van 2% op het gespaarde bedrag in mei, geldig gedurende drie maanden (juni, juli en augustus).

- Om in mei van het Xtra Savings-gunsttarief van 2% te profiteren, brengt u op uw spaarrekening 5.000 euro nieuw spaargeld aan.

- Op 16 juli neemt u 4.000 euro van uw spaarrekening op.

Wat brengt uw Xtra Savings u na drie maanden op in geval 2.1?

- voor de periode van 1 juni tot 15 juli 2014 (dus 45 dagen):

(5.000 x 2%) x (45/360) = 12,50 euro. Dat bedrag wordt op uw spaarrekening gezet.

- voor de periode van 16 juli tot 31 augustus 2014 (dus 45 dagen):

(1.000 x 2%) x (45/360) = 2,5 euro;

dus 15 euro voor de hele periode.

Te onthouden

U ondervindt geen nadeel omdat u een bedrag van uw Xtra Savings gedeeltelijk opneemt, u ontvangt de interesten pro rata temporis tegen de Xtra Savings-rente.

Geval 2.2: tijdens de looptijd van uw Xtra Savings doet u eerst een deposito en daarna een opname.

Hypothesen:

- In mei 2014 start ING Luxembourg met een Xtra Savings-campagne waarbij een vergoeding wordt toegekend voor elke nieuwe aanbreng op uw spaarrekeningen in mei 2014.

- Bijvoorbeeld: Xtra Savings-aanbod van mei = jaarrente van 2% op het gespaarde bedrag in mei, geldig gedurende drie maanden (juni, juli en augustus).

- Om deel te nemen aan de Xtra Savings-campagne van 2% brengt u op 15 mei 5.000 euro nieuw spaargeld aan op uw spaarrekening.

- Op 5 juli zet u nog eens 500 euro op uw spaarrekening.

- Op 16 juli neemt u 1.000 euro van uw spaarrekening op.

Hoe worden uw interesten berekend, rekening houdend met de deposito- en opnameverrichtingen tijdens de looptijd van uw Xtra Savings?

De geldopname van 1.000 euro wordt in mindering gebracht van het deposito van 5 juli ten belope van 500 euro en van uw Xtra Savings-deposito van 15 mei ten belope van 500 euro.

De interesten van uw Xtra Savings worden dan als volgt berekend:

- voor de periode van 1 juni tot 15 juli 2014 (dus 45 dagen):

(5.000 x 2%) x (45/360) = 12,50 euro. Dat bedrag wordt op uw spaarrekening gezet.

- voor de periode van 16 juli tot 31 augustus 2014 (dus 45 dagen):

(4.500 x 2%) x (45/360) = 11,25 euro;

dus 23,75 euro over de hele periode.

Ja, het is beperkt tot 250.000 euro per persoon en per campagne.

Dat betekent dat voor een rekening op naam van twee personen wordt rekening gehouden met een nieuw deposito van maximaal 500.000 euro.

Het standaardtarief van uw spaarrekening.

Nee, de Xtra Savings-aanbiedingen zijn alleen geldig op spaarrekeningen in euro.

Wir verwenden Cookies, um Ihre Nutzererfahrung zu bereichern. Diese Basis-Cookies sind für das einwandfreie Funktionieren der Webseite unerlässlich. Sie speichern z.B. Ihre Sprachpräferenzen. Sie ermöglichen zudem eine anonyme Analyse der Nutzung der Webseite. Weitere Informationen in unseren Cookie-Richtlinien.  

Ablehnen Zustimmen