De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of GDPR in het Engels)

Wat is de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of GDPR in het Engels) geldt sinds 25 mei 2018 voor alle lidstaten van de Europese Unie en versterkt en harmoniseert de bescherming van persoonsgegevens van natuurlijke personen.

Concreet gezien zorgt deze verordening voor meer transparantie, aangezien u beter geïnformeerd wordt over wanneer en waarom uw persoonsgegevens verwerkt worden.

Bovendien krijgt u meer rechten door de AVG, zodat u meer controle hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens uit verschillende opties kiezen en ons laten weten wat voor berichten u van ons wenst te ontvangen.

Verwerking van persoonsgegevens door ING

ING Luxembourg stelt alles in het werk om te garanderen dat uw persoonsgegevens verwerkt worden conform de regelgeving en dat uw privacy beschermd wordt.

We hebben het privacybeleid voor onze cliënten, handelspartners en medewerkers dan ook bijgewerkt, om het beleid inzake persoonsgegevens in heel onze onderneming te harmoniseren.

De Vertrouwelijkheidsverklaring bevatten een duidelijke beschrijving van de soorten persoonsgegevens die wij verzamelen, de identiteit van de personen aan wie wij die doorgeven, de rechten van de personen van wie wij persoonsgegevens verzamelen en de manier waarop zij die rechten kunnen uitoefenen.

U hebt bijvoorbeeld het recht om te weten welke gegevens ING (en eender welke andere organisatie) over u bezit en verwerkt, om zich te verzetten tegen de verwerking ervan, om de verwerking ervan voor bepaalde toepassingen te beperken en om onjuiste gegevens te wijzigen. 

Uw toestemmingen beheren

U kunt kiezen welke soort berichten u van ons wenst te ontvangen: e-mails, algemene commerciële aanbiedingen, aanbiedingen op maat, meldingen enz.

Online kunt u op My ING > Mijn gegevens uw toestemmingen raadplegen en wijzigen.

We use cookies to enhance your experience. Basic cookies are essential for the proper working of this website. For example, they save your language preferences. They also help us gather anonymous information about the use of our site. More information in our Cookie Policy

I don't agree I agree